Jan Jensen

Jan Jensen featured image

Jan Jensen

Jans arbete bygger på egna bilder tagna hemma i trädgården, i naturen eller i huset.

Bilderna kan vara allt från en löv, ett träd, en vacker plats eller närbilder av min konst etc. När bilden tagits startar en process av omarbetning av verkligheten, där fotot genom förändringar av exponering, ljus och mörker, kontrast, färger, nyanser, filter kommer att ändras till en helt ny bild. Foto är sedan redo att skrivas ut på önskat material.

JJ 1

JJ 1

JJ 2

JJ 2

JJ 3

JJ 3

JJ 4

JJ 4

JJ 5

JJ 5

JJ 6

JJ 6

JJ 7

JJ 7

JJ 8

JJ 8

JJ 9

JJ 9

JJ 10

JJ 10

JJ 11

JJ 11

JJ 12

JJ 12

JJ 13

JJ 13

JJ 14

JJ 14

JJ 15

JJ 15

JJ 16

JJ 16

JJ 17

JJ 17

JJ 18

JJ 18

JJ 19

JJ 19

JJ 20

JJ 20

JJ 17

JJ 21

JJ 18

JJ 22

JJ 19

JJ 23

JJ 20

JJ 24

JJ 17

JJ 25

JJ 18

JJ 26

JJ 19

JJ 27

JJ 20

JJ 28

JJ 17

JJ 29

JJ 18

JJ 30

JJ 19

JJ 31

JJ 20

JJ 32

JJ 17

JJ 33

JJ 18

JJ 34

JJ 19

JJ 35

JJ 20

JJ 36

JJ 17

JJ 37

JJ 18

JJ 38

JJ 19

JJ 39

JJ 20

JJ 40