Paul Birktoft

Paul Birktoft featured image

Paul Birktoft

Pauls bilder är inte omarbetade på något sätt. Fascinationen med bilderna är hur Paul har arbetat med olika grundämnen, som har lösts upp i en kemisk process och sedan lagts mellan två glasplattor. Dessa glasplattor omgavs sedan igen av två polariserade linser och fotograferades. Om de polariserade linserna skulle vridas lite skulle samma del av elementet skapa en helt ny bild. De element som Paul använder kan vara allt från en bit papper, en bit plast, en bit stanniol, you name it. Så du kan säga att det här är vår värld delad i bitar.

PB 1

PB 1

PB 2

PB 2

PB 3

PB 3

PB 4

PB 4

PB 5

PB 5

PB 6

PB 6

PB 7

PB 7

PB 8

PB 8

PB 9

PB 9

PB 10

PB 10

PB 11

PB 11

PB 12

PB 12

PB 13

PB 13

PB 14

PB 14

PB 15

PB 15

PB 16

PB 16

PB 17

PB 17

PB 18

PB 18

PB 19

PB 19

PB 20

PB 20

PB 17

PB 21

PB 18

PB 22

PB 19

PB 23

PB 20

PB 24

PB 17

PB 25

PB 18

PB 26

PB 19

PB 27

PB 20

PB 28

PB 17

PB 29

PB 18

PB 30

PB 19

PB 31

PB 20

PB 32

PB 17

PB 33

PB 18

PB 34

PB 19

PB 35

PB 20

PB 36

PB 17

PB 37

PB 18

PB 38

PB 19

PB 39

PB 20

PB 40